top of page

Oś czasu

Wskaż elementy grodu

Inscenizacja

Inscenizacja pomoże uczniom w zrozumieniu zależności zachodzących. między mieszkańcami średniowiecznego grodu. Przedstawiony scenariusz zabawy jest tylko wskazówką – możesz na jego podstawie modyfikować zadania i dodawać swoje elementy. W inscenizacji może wziąć udział dowolna liczba uczestników, przy zachowaniu odpowiednich proporcji w rozłożeniu ról.

Instrukcja

Żetony 3D

bottom of page