top of page
Spis Treści

Polska w czasach Mieszka I

W poprzednich odcinkach 

Zegarek kieszonkowy
Obrazek

Witaj w słowiańskim grodzie! 

Początki państwa polskiego

Dawno temu na terenach dzisiejszej Polski żyło wiele plemion. Pewnie zadajesz sobie pytanie, czym one były?
Plemię to grupa ludzi, których łączyło to, że mieli wspólnych przodków, mieszkali na tym samym terenie i posiadali podobne zwyczaje.
Na czele jednego z nich, zwanego Polanami, stanął książę Mieszko, któremu udało się pokonać inne plemiona i stworzyć swoje państwo.

Życie w grodzie wczesnośredniowiecznym

Moneta z czasów Mieszka I
Moneta z czasów Mieszka I
Mieszko_Gotowe.png

Słowianie to ludność zamieszkująca między innymi tereny dzisiejszej Polski, Ukrainy, Czech, czy Słowacji. Nie stanowili oni jednego państwa i z czasem podzielili się na mniejsze plemiona. Jednym z nich było plemię Polan, z którego pochodził Mieszko.

gród.png

Życie w grodzie Słowian było ściśle związane z rytmami przyrody i pracą rolniczą. Główną rolę odgrywała wspólnota, która organizowała się wokół prac sezonowych, obrzędów i obrony.

Grody były to umocnione osady o charakterze obronnym i administracyjnym, budowane często na wzgórzach, czy w okolicach rzek, by zapewnić większe bezpieczeństwo.

grod_render.jpg

Wał obronny i palisada zapewniały bezpieczeństwo mieszkańcom osady.

Brama wjazdowa do grodu 

Podgrodzie to przestrzeń, w której mieszkali kupcy, rzemieślnicy, a także rodziny wojów.

Siedziba władcy

Brama wjazdowa do grodu
Wał obronny i palisada - zapewniały bezpieczeństwo mieszkańcom osady
Podgrodzie - przestrzeń, w której mieszkali kupcy, rzemieślnicy, a także rodziny wojów
Siedziba władcy
wioska słowiańska.png
rzemieślnik.png

Ludzie zamieszkujący grody

zajmowali się rolnictwem, hodowlą zwierząt, rzemiosłem, a także handlem. Rzemieślnicy wykorzystywali lokalne surowce do produkcji przedmiotów codziennego użytku.
 

gródd.png

W grodach odbywały się zgromadzenia społeczności, na których załatwiano ważne dla ludzi sprawy. Zanim Mieszko I przyjął chrzest, w jego państwie ludzie wierzyli w wielu bogów, którzy związani byli ze zjawiskami pogodowymi i przyrodą.
Życie codzienne w grodzie było więc podporządkowane rolnictwu, obronie

i sprawom społeczności.

Słowiańska chata była drewniana, często z jednym wejściem. Palenisko było centralną częścią domostwa.

Kto żył w grodzie?

Chrzest Polski

Przed przyjęciem chrztu w grodzie mogli mieszkać kapłani pogańscy, oddający cześć wielu bogom. Po chrzcie Mieszka I w ich miejsce pojawili się duchowni chrześcijańscy.

Przed przyjęciem chrztu Słowianie byli poganami. Czcili wielu bogów, a najważniejszym z nich był bóg o czterech twarzach - Świętowit. Przyroda odgrywała kluczową rolę - czczono bowiem również Słońce, Księżyc, święte drzewa czy też góry.

Mieszko I uważał, że przyjęcie chrztu pomoże rozwinąć jego krainę. Widział jak sąsiednie ludy czerpią korzyści z przyłączenia się do grona państw chrześcijańskich. Postanowił zawrzeć sojusz z jednym z nich - Czechami. Pojął za żonę Dobrawę, córkę czeskiego księcia.

Ilustracja przedstawiająca chrzest Mieszka I

W 966 roku Mieszko przyjął chrzest za pośrednictwem czeskim. Wraz z nim ochrzczeni zostali członkowie drużyny i dworu, a z biegiem lat nowa wiara rozprzestrzeniała się na resztę ludności.

Plan Mieszka I się powiódł. Polska dołączyła do grona państw chrześcijańskich. W tamtym czasie w naszym państwie prawie nikt nie potrafił czytać i pisać. Księża, którzy do nas przybyli dzięki swojej wiedzy pomogli rozwinąć Polskę. 

Bitwa pod Cedynią

W 972 roku Mieszko I poprowadził swoich wojów do bitwy przeciwko Hodonowi/ Hodo, margrabi niemieckiemu, który bez zgody swojego władcy cesarza Ottona I zaatakował ziemie polskie. Bitwa zakończyła się zwycięstwem księcia Mieszka I i jego drużyny. Przenieś się w czasie i zobacz, jak mógł wyglądać przebieg bitwy.

Uzbrojenie słowiańskiego wojownika

Nieodłącznym elementem każdego woja było jego uzbrojenie. Na modelach 3D możesz zobaczyć, czego używano w tamtym czasie do walki.

Książę Mieszko I dzięki swojej mądrości i dobrym decyzjom zostawił bardzo dobrze zorganizowane państwo. Dzieło Mieszka I będzie kontynuował jego syn Bolesław, o którym dowiemy się więcej

w następnym odcinku. 

Podsumowanie

1) Czym jest plemię?
2) Czym był gród i jak wyglądało życie w nim?
3) Kto był pierwszym władcą Polski?
4) Dlaczego nazywamy się Polakami?
5) Kiedy miał miejsce Chrzest Polski i jakie były okoliczności jego przyjęcia?
6) Jakie było znaczenie Chrztu Polski?
7) Kiedy odbyła się bitwa pod Cedynią i kto zwyciężył?

©2023 Historical Imagination Lab prosta spółka akcyjna
bottom of page